On-line verze brožury pro rodiče dětí v MŠ 2020

Tip
Brožura sešitěk PMeduca 2020 web
ZdarmaZdarma

Brožura je nově v on-line podobě se stejnými informacemi jako v tištěné podobě. 

Celkem 8 stran plných informací, které potřebujete, aby rodiče věděli. 

On-line verze brožury je určena pro zveřejnění na webu školky.

Po úhradě zasíláme ve formátu pdf. na email školky, která si on-line verzi objednala.

210 Kč
Skladem

 

Co brožura obsahuje nového a podrobnějšího?

1. Aktualizované právní předpisy, kterými se mateřská škola řídí a které je povinna dodržovat v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění podané tak, aby tomu zákonný zástupce rozuměl. 

2. Detailněji a srozumitelněji popsané, jak je to s léky v mateřské škole včetně postupu jak se domluvit s mateřskou školou na podávání léků u chronicky nemocných dětí. Je zde jasně řečeno, že mateřská škola není povinna jakékoliv léky podávat!

3. Jak postupovat, aby dítě, které chodí do mateřské školy bylo co nejméně nemocné.

4. S jakými příznaky onemocnění dítě do mateřské školy nebude přijato, nebo posíláno do domácího léčení.

V nové verzi jsme celou jednu stranu věnovali detailnějšímu vysvětlení rýmy a kašle.

Mimo onemocnění horních cest dýchacích zde najdou další portfolio onemocnění, se kterými dítě do mateřské školy nesmí.

5.  V rámci onemocnění COVID-19 jsme do brožury zpracovali obecně platná doporučení, která se týkají školských zařízení. 

6. Která onemocnění svých dětí musí zákonný zástupce hlásit v mateřské škole.

- Jak postupovat, aby bylo dítě, které chodí do mateřské školy co nejméně nemocné.

- S jakým onemocněním dítě do mateřské školy v žádném případě nesmí!

- Jak je to s rýmou, kašlem a alergií!

Kód Kód: 200
Kategorie: Nabídka on-line materiály