On-line verze brožury pro rodiče žáků na ZŠ 2020

Tip
Brožura nemoci ZŠ sešitěk PMeduca 2020
ZdarmaZdarma

Brožura je nově v on-line podobě se stejnými informacemi jako v tištěné podobě. 

Celkem 8 stran plných informací, které potřebujete, aby rodiče věděli. 

On-line verze brožury je určena pro zveřejnění na webu školy.

Po úhradě zasíláme ve formátu pdf. na email školy, která si on-line verzi objednala.

210 Kč
Skladem

Co brožura obsahuje nového a podrobnějšího?

1. Aktualizované právní předpisy, kterými se základní škola řídí a které je povinna dodržovat v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění podané tak, aby tomu zákonný zástupce rozuměl. 

2. Detailněji a srozumitelněji popsané, jak je to s léky ve škole včetně postupu jak se domluvit se školou na podávání léků u chronicky nemocných dětí. Je zde jasně řečeno, že základní škola není povinna jakékoliv léky podávat!

3. Jak postupovat, aby dítě, které chodí do školy bylo co nejméně nemocné.

4. S jakými příznaky onemocnění dítě do mateřské školy nebude přijato, nebo posíláno do domácího léčení.

V nové verzi jsme celou jednu stranu věnovali detailnějšímu vysvětlení rýmy a kašle.

Mimo onemocnění horních cest dýchacích zde najdou další portfolio onemocnění, se kterými dítě do školy nesmí.

5.  V rámci onemocnění COVID-19 jsme do brožury zpracovali obecně platná doporučení, která se týkají školských zařízení dle nového manuálu pro školy a školská zařízení tak, aby tomu rodiče rozuměli.

6. Která onemocnění svých dětí musí zákonný zástupce hlásit ve škole v rámci prevence.

- S jakým onemocněním žák do základní školy v žádném případě nesmí!

- Jak je to s rýmou, kašlem a alergií!

- SAMOSTATNÁ STRANA SE TAKÉ VĚNUJE OBVYKLÉ NÁKAZE VE ŠKOLE A TO JSOU VŠI.

Kód Kód: 203
Kategorie: Nabídka on-line materiály