Ošetření dítěte od 1.9.2020 - metodika spolupráce i se školským zařízením

Zde je metodika spolupráce lékařů a školských zařízení, kterou projednal SPLDD s náměstkyní ministra školství a došli ke konsenzu. 

Domnívám se, že by Vám mohl pomoci při Vašem počínání. Jde o oficiální dokument zaslaný pediatrům, ze SPLDD, metodika ošetřování dětí od 1.9.2020. Dokument byl projednán s náměstkyní ministra školství. V tomto dokumentu je velmi přehledně popsán způsob ošetřování dětí vč. potvrzení od lékařů pro školy na chronická onemocnění.  Pro stažení v PDF: kooperacekooperace

Co je v dokumentu důležité K AKUTNÍM ONEMOCNĚNÍM!

1. Poznámka, že do školského zařízení je přijato pouze zdravé dítě, bez známek akutního infekčního onemocnění.

2. Při zjištění, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění ve školském zařízení škola kontaktuje zákonného zástupce, který si neprodleně pro dítě přijde. 

(poznámka - zde můžete vycházet z metodiky přímo z MŠMT, kterou jste dostali, kde jste povinni dítě izolovat od ostatních v kolektivu a poskytnout mu roušku, kontaktovat zákonného zástupce , který si pro dítě bezodkladně přijde)

3. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje lékaře (i když je v materiálu napsáno dle potřeby, DOPORUČUJI, ABYSTE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DOPORUČILI, ABY LÉKAŘE KONTAKTOVALI, KDYŽ DÍTĚ PŘEDÁVÁTE!)

4. Dle telefonické konzultace, nebo přímo návštěvy lékaře - o tom rozhoduje lékař sám, zda má dítě přijít na vyšetření do ordinace nebo ne, je dítěti naordinována domácí léčba - zpravidla 10 dnů!! 

POZNÁMKA - záleží na ordinaci lékaře, dle klinických příznaků nebo doplňujících vyšetření léčbu může naordinovat kratší nebo delší.

5. Zdravé dítě - to znamená doléčené a bez klinických příznaků,pak nastupuje do školského zařízení. ZDE SE NEVYDÁVÁ POTVRZENÍ LÉKAŘE, ŽE JE DÍTĚ ZDRAVÉ, NEBO ŽE JE NEGATIVNÍ NA COVID 19!

DÍTĚ NEBO ŽÁKA OMLOUVÁ RODIČ, LÉKAŘ POTVRZENÍ NEVYDÁ! 

 

Co je v dokumentu důležité K CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM, KTERÉ SVÝMI PŘÍZNAKY MŮŽE ODPOVÍDAT I AKUTNÍMU ONEMOCNĚNÍ COVID 19.

1. Škola požaduje potvrzení od zákonného zástupce, že dítě trpí chronickým onemocnění (PROČ? PROTOŽE JINAK HO IZOLUJE, PROTOŽE SE MŮŽE DOMNÍVAT, ŽE MÁ AKUTNÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ).

POZNÁMKA - Konečně se dozvíte, kolik dětí je skutečně alergiků a kolik jich je jen "rádoby" alergiků.

 2. Při zhoršení zdravotního stavu dítěte, byť máte potvrzení, že trpí chronickým onemocněním, kontaktujete zákonného zástupce.

POZNÁMKA -  Je třeba, aby rodiče pochopili, že i alergik může být nemocný! 

3. Škola vyžaduje buď - potvrzení od lékaře praktika, nebo od specialisty (POZNÁMKA: lékař pediatr toto potvrzení vydává, když má již zprávu od specialisty, že je dítě chronicky nemocné).

I KDYŽ TATO METODIKA DÁVÁ MOŽNOST ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM PODEPSAT PROHLÁŠENÍ, KDE UVEDOU, ŽE JEJICH DÍTĚ TRPÍ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍ, CHTĚJTE VŽDY PÍSEMNOU ZPRÁVU OD LÉKAŘE!  TO BY SI PAK MOHL NAPSAT KAŽDÝ.

ZA POTVRZENÍ OD LÉKAŘE RODIČ MUSÍ ZAPLATIT POPLATEK. 

Doufám, že Vám článek bude užitečný.

Vše máme také zpracováno v našich brožurách pro rodiče dětí v MŠ a na ZŠ najdete zde: http://www.pmeducashop.com/ 

Pokud máte dotazy, nevíte si rady, můžete se na mne obrátit, nejlépe emailem na info@pmeduca.com 

 

Mgr. Pavlína Miltová

Zpět do obchodu