Brožura pro rodiče "Dítě nechodí do školky pořád, jen když je zdravé" školní rok 2024/2025

Nová verze brožury pro rodiče "Dítě nechodí do školky pořád, jen když je zdravé" pro školní rok 2024/2025.

TIŠTĚNÁ VERZE BROŽURY PRO RODIČE V NOVÉ GRAFICE. DO RUKOU KAŽDÉHO RODIČE.

BROŽURA JE VYTVOŘENÁ TAK, ABY ŠKOLKY PODPOŘILA!

Pro každého zákonného zástupce do ruky.

Brožury se prodávají po sadách - v jedné sadě je 30 skládačkových brožurek.

V tisku, první expedice 28.3.2024
360 Kč
Kategorie: Naše nabídka CZ

Gramáž brožury: 150g, lesk

Brožura je ve skládačkové podobě, je zde opět o trochu více informací, které jsou přehledně zpracovány.

Celkem 12 stran plných informací, které potřebujete, aby rodiče věděli. Výška brožury 21cm, šířka 10cm.

Nově jsme brožuru udělali "naširoko" do harmoniky a přidali nové informace a to - potvrzení od lékaře kdy ano a kdy ne a "koloběh nemocnosti dětí při nedodržování základních pravidel" V brožuře máme také díky jinému formátu přes dvě strany velký obrázek s příznaky respiračních onemocnění u dětí, se kterými nebudou přijaty do vzdělávacího zařízení.

Brožury se prodávají po sadách - v jedné sadě je 30 skládačkových brožurek.

Jaké informace pro rodiče nová brožura obsahuje?

1. Aktualizované právní předpisy, kterými se vzdělávací organizace řídí a které je povinna dodržovat v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění podané tak, aby tomu zákonný zástupce rozuměl. 

2. Detailněji a srozumitelněji popsané, jak je to s léky ve vzdělávací organizaci včetně postupu jak se domluvit s mateřskou školou na podávání léků u chronicky nemocných dětí. Je zde jasně řečeno, že mateřská škola není povinna jakékoliv léky podávat!

3. Prevence infekčních onemocnění u dítěte docházejícího do mateřské školy.

4. Postup mateřské školy v případě, když dítě začne projevovat příznaky infekčního onemocnění ve vzdělávací organizaci.

5. S jakými příznaky onemocnění dítě do mateřské školy nebude přijato, nebo posláno do domácího léčení.

V nové verzi jsme celé dvě strany věnovali detailnějšímu vysvětlení příznaků respiračního onemocnění - graficky jsme zpracovali, tak aby to rodiče z obrázku a popisu pochopili.

Mimo onemocnění horních cest dýchacích zde najdou další portfolio onemocnění, se kterými dítě do mateřské školy nemůže být přijato.

6. Která infekční onemocnění je potřeba nahlásit v mateřské škole, pokud jimi dítě onemocnění.

7. Přidali jsme kvůli zdůraznění doléčení dítěte tzv. "VĚČNÝ KOLOBĚH NEMOCNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE".

8. Kdy je nutné donést potvrzení od lékaře a kdy je zcela zbytečné.

 

 

Zpět do obchodu