Kompletní set formulářů ke zdravotně/právní problematice k okamžitému použití

Zcela první sada formulářů zaměřená na zdravotně-právní problematiku ve škole/školce, která usnadní ředitelům vzdělávacích institucí situaci v případě, kdy jsou nuceni řešit podávání léků u dětí/žáků, či individuální stravování nebo výskyt infekčního onemocnění v organizaci včetně řešení stále se opakující nemocnosti u dítěte/žáka. 

 Formuláře jsme sestavili ve spolupráci s advokátní kanceláří.

V setu najdete nejen formuláře, ale také přesný zákonný postup v jednotlivých situacích.

Skladem
480 Kč
Kategorie: Naše nabídka CZ

Set formulářů v sobě obsahuje 3 základní problematická témata - podávání léků a léčivých přípravků, individuální stravování dítěte a řešení situace při výskytu infekčního onemocnění u dětí. 

Každé téma najdete s popisem použití a zákonného postupu včetně formulářů v jednom svazku.

Svazky jsme rozdělili jsme je na:

 

Svazek - léky a léčivé přípravky ve vzdělávací organizaci

Úvodní popis a postupy

Žádost o podávání léků ve vzdělávací organizaci

Vyjádření/potvrzení ošetřujícího lékaře k žádosti o podávání léků ve vzdělávací organizaci

Záznam/protokol o podávání léků ve vzdělávací organizaci a pověření osoby/osob k podávání léku/léků pravidelně užívaných

Záznam/protokol o uskladnění léku první pomoci ve vzdělávací organizaci a jeho aplikaci v případě akutního stavu dítěte/žáka

Žádost zákonného zástupce o jednorázové podání léku – v případě kinetózy při jízdě hromadným dopravním prostředkem

 

Speciální stravování dítěte ve vzdělávací organizaci

Úvodní popis a postupy

Žádost zákonného zástupce o individuální stravování dítěte/žáka ve vzdělávací organizaci

Vyjádření/potvrzení ošetřujícího lékaře k žádosti o individuální stravování dítěte/žáka ve vzdělávací organizaci

Smluvní ujednání o individuálním stravování dítěte/žáka – alergie/intolerance potravin.

Smluvní ujednání o individuálním stravování dítěte/žáka – kulturní důvody.

 

Infekční a parazitární onemocnění u dětí ve vzdělávací organizaci

Úvodní popis a postupy

Karty s oznámením pro zákonné zástupce, že se vyskytlo infekční onemocnění ve vzdělávací organizaci.

Karty obsahují oznámení rodičům v případě výskytu infekčního onemocnění, či oznámení o dodržování pravidel

školního řádu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání.

Formulář výzvy pro zákonné zástupce, aby se dostavili k projednání závažné situace u dítěte.

Formulář záznamu z projednávání závažné situace u dítěte/žáka.

Doporučujeme k dané problematice přikoupit zdravotní deník, který je určený k vedení dokumentace nemocnosti dítěte a jako doklad v případě sporu. https://www.pmeducashop.com/nase-nabidka-/zdravotni-denik-materske-skoly/   

 
Zpět do obchodu